by nopran

OMIK FUSHPI MENGADAKAN BUKA PUASA BERSAMA DENGAN PARA PIMPINAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM SERTA ANAK-ANAK PANTI ASUHAN HIDAYATULLAH