by nopran

PENYERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM SEBAGAI FOUNDING FATHER ATLAS FUSHPI